Hírös Manus Alapítvány

A Hírös Manus Alapítványt 1991. évben az alapítók azért hozták létre, hogy a traumatológiai kéz és mikro sebészeti ellátás személyi és tárgyi feltételeit megteremtsék Kecskemét Megyei Jogú városban. Az alapítvány közvetlenül támogatja a Kecskeméti Megyei Kórház Traumatológiai és Kézsebészeti osztályán folyó gyógyító munkához szükséges orvosi műszerek, műtéti eszközök beszerzését, informatikai eszközfejlesztéseket, az egészségügyi dolgozók továbbképzését, tudományos munkák anyagi feltételeinek biztosítását.

Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek:
Az 1997. évi CLVI. tv. 35 § alapján: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító-rehabilitációs tevékenység, 140 § szerint: egészségügyi dolgozók szakmai ismereteinek folyamatos továbbfejlesztése, támogatása, 144 § szerint: a lakosság egészségi állapotának javítása a jobb életminőség elősegítése. A 2004. évi CLXXXIX. tv. 5 §. szerint: az egészségügyi tudományos tevékenység és kutatás támogatása.

1991-ben az alapítvány vásárolta meg az első kézsebészeti műtétekhez szükséges speciális nagyító szemüveget. A kezdeti nehézségek leküzdése után, hosszú évek kitartó munkájával sikerült a kitűzött célt megvalósítani, hogy a kecskeméti Megyei Kórházban is korszerű operációs mikroszkóp áll rendelkezésre.

Alapítványunk közhasznú tevékenységeinek végzéséhez szükséges anyagi feltételeket pályázatokból, adományokból, 1 % szja felajánlásokból, egyéb támogatásokból igyekszik biztosítani, minimális működési költségek mellett.

Adószámunk: 19047283-1-03

Az Önök felajánlásaiból tudunk működni.
Ne hagyja veszni adójának 1%-át, ajánlja fel gyógyító célra!
Hatékonyság
Alacsony költségszinttel működünk, hogy forrásaink minél nagyobb részét fordíthassuk céljainkra.
Átláthatóság
Átláthatóan működünk. Forrásainkat eszközfejlesztésre fordítjuk
Közhasznúság
Alapítványunk kiemelten közhasznú, jogosult a személyi jövedelemadó 1%-nak fogadására.

Támogatás

Alapító okiratunkban rögzített közhasznú céljainkra kapott - támogatások és adományok - után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetve magánszemélyek esetén személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény vehető igénybe.
Tartós adomány /legalább 4 egymást követő évben nyújtott támogatás/ esetén a támogatót a második évtől kezdve külön kedvezmény is megilleti.
 
Alapítványunk fogadja: a pénz és eszköz adományokat, de szolgáltatás formájában is tudjuk fogadni a támogatásokat. Utóbbiakat természetesen előzetes egyeztetés után.
Az adományok általában korlátozás nélküliek, de semmilyen előny nem keletkezhet az adományozó javára. A kisebb összegű adományok kivételével írásbeli támogatási szerződést kötünk, melyet külön mellékletben teszünk közzé.
 
A kapott támogatásokról, adományokról a törvényi előírásoknak megfelelő adat tartalommal igazolást adunk, legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig.

Tájékoztatás az alapítvány legfontosabb adatairól

Az alapítvány neve: Hírös Manus Alapítvány
Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
Postacíme: székhellyel azonos
Telefonszáma: 76/516-700
Alapítás éve: 1991.
Bírósági nyilvántartásba
vétel időpontja:
1992. január 03.
Nyilvántartási száma: Bács-Kiskun Megyei Bíróság
  PK. 163/1991/221.sorszám
Közhasznúsági fokozata: Kiemelten közhasznú
Bejegyzés dátuma: 1998.január 01.(PK.163/1991/17)
   
Bankszámlát vezető pénzintézet: Országos Takarékpénztár és Bank RT
  6000 Kecskemét, Szabadság tér 5.
Bankszámla száma: 11732002-20306999
Nemzetközi számla szám: HU 85 1173 2002 2030 6999 0000 0000
   
Adószáma: 19047283-1-03
TB törzsszám: 5208687
Statisztikai számjel: 19047283 8519 331 03
   
Az alapítvány képviselője: Dr. Zakupszky Zoltán
   
A kuratórium tagjai: Dr Zakupszky Zoltán (elnök)
  Dr. Kertész Gábor (titkár)
  Dr. Horváth Zsolt (tag)
   
A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Svébis Mihály (elnök)
  Karancsi Imréné (pénzügyi-gazdasági)
  Dr. Kőszegfalvi Edit (jogi)
   
Ügyviteli-gazdasági ügyek Nagy Ferencné 
  nagymarika@gmail.com